1. Polska 46 lotów
2. Niemcy 28 lotów
3. Belgia 18 lotów
4. Austria 8 lotów
5. Francja 4 loty
6. Rosja 4 loty
7. Wielka Brytania 4 loty
8. Włochy 4 loty
9. Hiszpania 2 loty
10. Hong Kong 2 loty
11. Norwegia 2 loty
12. Szwecja 2 loty